สมเด็จพระเจ้าตากสิน

         ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป และทุกวันที่ 28 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันราชสมภพ จะมีการบวงสรวงดวงพระวิญญาณและจัดให้งานประจำปีที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของปี ตั้งแต่วันที่ 28-3 ธค.-มค.ของทุกปี จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีความศรัทธาต่อพระองค์ในคุณความดีก็เชิญแวะเวียนสักการะได้ที่ศาลที่ประทับซึ่งอยุ๋ตรงข้ามโรงเรียนตากสินมหาราชานุสรณ์ห่างจากสีแยกทางหลวงนั่นเอง

          ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า "ศาลตากสินฯ" เป็นศาลาจตุรมุข หน้าศาลแขวนโคมจีนสีแดง ภายในมีภาพพระประวัติพระเจ้าตาก ด้านหลังศาลมีรูปปั้น และตุ๊กตาม้าศึก ช้างศึกจำนวนมากที่ผู้คนนำมาถวาย ตั้งอยู่ที่สี่แยก ถนนตากสินตัดกับถนนมหาดไทยบำรุง ใกล้สำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ใกล้ศาลากลางจังหวัดตาก
ที่มา...กระทรวงวัฒนธรรม จ.ตาก

 

กลับหน้าหลัก