พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม ปีการศึกษา 2559


วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560


สวดมนต์ข้ามปี 2559-/2560
ณ วัดโคกพลู


 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก
ณ อุโบสถสถ์วัดโคกพลู
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.และเชิญเช่าบูชาพระพุทธรูป"แสนสุข"รุ่นรำ่รวย หน้าตัก 9 นิ้ว,5นิ้ว และเหรียญเงินแท้
และเช่าบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินดังภาพ
 

รูปหมู่พระนวกะอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10ธ.ค.2559 ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการและส่วนของภาคเอกชนที่มีความน้อมสำนึกในพระมหากรุณรธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จำนวน 100 รูป อุปสมบท 5 วัด
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่...ภาพ./เรื่อง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 กองลูกเสือ/เนตรนารีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) ประกอบด้วยผู้กำกับ 5 นายได้แก่ครูเมธาสิทธิ์ แก้วอยู/ครูเวชยันต์ จันจิตจิงใจ /ครูหทัยชนก แตงบุญรอด/ครูสุนิษา พ่อยะ และครูวิจิตรา ทองจิตติพร้อมลูกเสือ/เนตรนารีจำนวน 120นายได้ร่วมถวายสักการะถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนตากพิทยาคม เสร็จพิธีเวลา 10.30 น.
นายบุญรอด ชุมภู......ภาพ/เรื่อง.....นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่เมื่อวันที่ 23พฤศจิกายน2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้แปรอักษร เวลา09.29 น.เป็นรูปหัวใจในหลวงรัชกาลที่9ใช้เวลาในการแปร1ชั่วโมงและต้องขอบคุณภาพทางอากาศจากคุณภานุวัฒน์ บรรลือและขอบคุณคุณคเชนทร์ รองผู้จัดการศาลตากสินที่เอื้อเฟือสถานที่
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่.......เรื่อง/จัดการแปรอักษรเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2559 คณะครู/นักเรียนได้กล่าวคำสัตย์ถวายต่อราชวงศ์จักรี ณโดมตันติสุนทร
นายบุญรอด ชุมภู.....ภาพ/เรื่อง....นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่
  


การประชุมการอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดโคกพลู และนายทวีป พึ่งคร้าม ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดประชุมการอุปสมบทหมู่ 99 รูป เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง"การเตรียมอุปชา" ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกพลู นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่...........เรื่อง/ภาพ


 


 


สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

และคลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.19 น.ครอบครัวตันติสุนทรและคณะนำกฐินสามัคคีมาทอด ณ วัดโคกพลู พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดโคกพลูและพุทธศาสนิกชนทั่วไปอีกทั้งคณะข้าราชการจากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนำโดยนายสมพงษ์ หมวดไธสงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก/นายกำธร บุญสา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากพร้อมชายเต็ก วิภามณีโรจน์/คุณขนิษฐา ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลเมืองตากก็ได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย คณะศรัทธาต่างๆช่วยกันนำอาหารมาบริการและคณะครูโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ก็ได้นำข้าวราดแกงมาบริการ และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้บริการน้ำดื่มแก่คณะที่มาทอดกฐิน
ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 316,164 บาทเสร็จพิธีเวลาประมาณ 12.00 น.
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่........ภาพ/เรื่อง 

 มอบทุนการศึกษา

วันที่4พฤศจิกายน2559

ทุนละ 2,000 บาทจากนายฤทธิ์ ช่วยประสม

ผู้จัดการร้านค้าสหการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)
เจ้าภาพวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ป.4-6

เจ้าภาพวันที่ 30 ตุลาคม 2559


วันที่ 29 ตุลาคม 2559เจ้าภาพวันที่ 27 ตุลาคม 2559


เจ้าภาพวันที่ 26 ตุลาคม 2559


เปิดภาคเรียนที่ 2/2559


วันที่ 25 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นเพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 พระประสิทธิศีลคุณ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพลูหลวงววิทยา(วัดโคกพลู) ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อาคารประสิทธิศีลคุณ โดยได้สมัครเป็นสมาชิกและได้สนับสนุนให้นักเรียนและคณะครูได้ช่วยกันจัดหาเก็บขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นั้นมาฝากไว้กับธนาคารโดยธนาคารขยะจะได้ดำเนินการวิธีการของธนาคารอย่างเป็นระบบระบบโดยมีครูพรทิพย์ หมูยาและคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้โดยมีบริษัทโตโยต้าให้การสนับสนุน

นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่.......ภาพ/เรื่อง


ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2559รายละเอียดดังเอกสารระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ 7/2559

และนั่งสมาธิเป็นเวลา 9 นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันปิยมหาราช จังหวัดตาก

ปี พ.ศ.2559


  
  


 
เมื่อวันที่23ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 08.30 น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้นำเหล่าบรรดาข้าราชการทุกหน่วยงานและพสกนิกรชาวอำเภอเมืองตากรำลึกครบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ 
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่......เรื่อง/ภาพ


วันที่ 22 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก 


 
วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา19.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 9 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยมีครอบครัวคุณแม่บัวผัน ดิษฐบรรจง/คุณกาญจนา ดิษฐบรรจง/คุณสุภาพร กาญจนดิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ(จำกัด)มหาชนและพสกนิกรชาวจังหวัดตากที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง


 ชวนคนไทยร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความจงรักภักดี

น้อมถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ณ ศาลากลางจังหวัดตาก
 วันที่ 21 ตุลาคม 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 8 เพื่อถวายเป็นราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา19.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 8 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยมีนางทองดี สิทธิศักดิ์และครอบครัวและพระปลัดสมัยพร สุเมโธและศรัทธาวัดโคกพลูเป็นเจ้าภาพและพสกนิกรชาวจังหวัดตากที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่องนางทองดี สิทธิศักดิ์และครอบครัว


วันที่ 20ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 7 เพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา19.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 7 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยมีพระมหาสุทัศน์ อุชุจาโรและรองฯจรัญ ตาเต็บในนามคณะครูระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)เป็นเจ้าภาพและพสกนิกรชาวจังหวัดตากที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง


บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาวัดโคกพลูเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดโคกพลู ได้เป็นประธานสงฆ์และพสกนิกรชาวจังหวัดตากได้ร่วมใจกันทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ด้วยเป็นวันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณศาลาวัดโคกพลู
นายเมธาสิทธิ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง


วันที่ 19 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 6 เพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา19.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 6 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยมีคณะพุทธศาสนิกชนจากอำเภอวังเจ้าเป็นเจ้าภาพและพสกนิกรชาวจังหวัดตากที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง


วันที่ 18 ตุลาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 5 เพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา19.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 5 เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต โดยมีเหล่าบรรดาข้าราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานในเขตอำเภอเมืองตาก และพสกนิกรชาวจังหวัดตากที่อยู่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง

และสามารถติดตามภาพทั้งหมดโดยคลิ๊ก


วันที่ 17 ตุลาคม 2559

พิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 4 เพื่อถวายเป็นราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต
ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก

 

 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา19.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นวันที่ 4 เพื่อถวายเป็นราชกุศ