พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมเดือนมกราคม2558

          23 มีนาคม 2558 ประชุมครู...โดยพระประสิทธิศีลคุณเป็นประธานการประชุม...เรื่อง...การบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ปี พ.ศ.2558...ณ ห้องจริยะ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) อ.เมือง จ.ตาก
ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่..เรื่อง/นายฤทธิ์ ช่วยประสม นายวิทยา /งามมาศ.ถ่ายภาพ

    วันที่ 4มีนาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา นายภูมิชัย ตะพานแก้ว นายอำเภอเมืองตากและผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาได้นำคณะข้าราชการและพ่อค้าประชาชนพร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตากโดยมีพระประสิทธิศีลคุณเจ้าอาวาสวัดโคกพลู และรองเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานสงฆ์ในพิธีนี้  หลังจากการกล่าวอาราธนาและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียคาถาแล้ว นายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ได้กล่าวรายงานนายภูมิชัย ตะพานแก้วนายอำเภอเมืองตากได้กล่าวเปิดงานการแข่งขันกิจกรรมทางพุทธศาสนา และนักเรียนได้เดินเวียนเทียนรอบอุโบสถ เสร็จพิธีเวลา 11.30 น.
ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่..เรื่อง/นายฤทธิ์ ช่วยประสม นายวิทยา /งามมาศ.ถ่ายภาพ

       

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 พระประสิทธิศีลคุณ ผู้รับใบอนุญาต/ผูจัดการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)ได้กล่าวอวยพรและให้ข้อคิดแก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศน์ และได้รับมอบเกียรติบัตร และงานเดียวกันนี้นายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ก็ได้ให้โอวาทและเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ด้วย ณ โดมตันติสุนทร

ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่..เรื่อง/นายฤทธิ์ ช่วยประสม.ถ่ายภาพ