พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

งานเดือนตุลาคม


          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นางพาสนา บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) และนางสาวหนึ่งนุช เฟื่องดี ครูสอนนาฎศิลป์ผู้ควบคุมหุ่นกระบอกได้ให้สัมภาษณ์กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติและถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับหุ่นกระบอกแม่สังวาลย์ซอย 21 ซึ่ง โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้รับการถ่ายทอดและสืบสานต่อในนามตัวแทน ของจังหวัดตากที่ได้เข้าร่วมเทศกาลหุ่นกระบอกโลกที่จัดขึ้นโดยประเทศไทยเป็น เจ้าถาพในปีนี้ 
ที่มา....นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอที่ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

8-9/10/57 วัดโคกพลู อ.เมืองตาก จ.ตากวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะ

       เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 วัดโคกพลูได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะ โดยวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 07.30 น.พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดโคกพลู และรองเจ้าคณะจังหวัตาก ได้นำคณะสงฆ์ขึ้นยังศาลาการเปรียญเพื่อเจริญพระพุทธมนต์  และได้ทำสังฆกรรมที่เรียกว่า "ปวารณา" ด้วย
          วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มีการทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนครพร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสาม
ด้วย  โดย ได้นำพระพุทธรูปซึ่งเป็นตีัวแทนของพระพุทธเจ้าลงจากโบสถ์นำหน้าพระสงฆ์เดิน บิณฑบาตเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดโคกพลูได้ตักบาตรข้าว สารอาหารแห้งกัน และกลับบ้านพร้อมด้วยบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่กับกิจกรรมในวันนี้
ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)/นายฤทธิ์ ช่วยประสม,นายวิทยา งามมาศ/ถ่ายภาพ

07/10/57คณะครูบุคลากรโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ร่วมกันถวายพระพร
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะครูบุคลากรโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หอกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก ช่วงเช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้อบรมภาษาพม่าเป็นวันที่สอง  เริ่มเวลา 09.00-11.00 น.และได้เดินทางไป ที่หอกิตติคุณ  นำโดยนายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันลงนาม เพื่อถวายพระพรและได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน  และได้เดินทางกลับเวลา 11.30 น.
ที่มา..นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ,นายฤทธิ์ ช่วยประสมและนายวิทยา งามมาศ/ถ่ายภาพ

06/10/57อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน(AEC)เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาพม่า

       เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2557 นางพาสนา บัวทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน(AEC)เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาพม่า พิธี เปิดอบรมเวลา 09.10น.โดยนางวิภา เจริญกุล ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรมในครั้ง นี้ต่อนายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)โดยมีวิทยากร 3 ท่านได้แก่ Mr.Thi Ha Min จากโรงเรียนตากพิทยาคม,นางหทัยชนก ทองประศรี และนางสาวเจนจิรา ศรีท้วม จากโรงเรียนผดุงปัญญาตาก เนื้อหาในการอบรมเกี่ยวกับภาษาพม่าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ครูและ บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ในการสื่อสารกับพม่าและเพื่อเป็นการสอด รับกับการเตรียมความพร้อมของ AEC ที่จะถึงนี้

ที่มา....นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอที่โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)06/10/2014


1 ตุลาคม 2557การสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก

          เมื่อวันที่1ตุลาคม2557 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้จัดการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อตรียม ความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก โดยเชิญนายสุนทร ละเอียดดีเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย ในหัวข้อตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ต้องเตรียมในการรับการประเมินโดยมีพระประ สิทธิศีลคุณ,พระปลัดสมัยพร นายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพาสนา บัวทองรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายจรัญ ตาเต็บ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการฯและคณะครูของโรงเรียนเข้าร่วมการสัมนา นายวิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดีเป็นผู้ดำเนินรายการ ปิดการสัมนาเมื่อเวลาประมาณ15.39น.

ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา)วัดโคกพลู),นายฤทธิ์ ช่วยประสมและนายวิทยา งามมาศถ่ายภาพ


30 กันยายน 2557 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมลูกเสือยอดเยี่ยม.

         เมื่อวันที่ 30 กันายน 2557 นายเวชยันต์ จันจิตจิงใจ ผู้ กำกับลูกเสือโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) เป็นผู้รับประกาศนียบัตรรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือยอดเยี่ยม ณ ราชาบุรี  และนำใบประกาศนียบัตรกลับโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นผู้มีวินัย รู้จักการทำงานระบบหมู่,กลุ่มด้วยความรักและสามัคคี,เอื้อเฟื้อกัน
ที่มา..นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ภาพโดยนายฤทธิ์ ช่วยประสมและนายวิทยา งามมาศ....และขอบคุณแฟ้มภาพ ปี 2556

29 กันยายน 2557 ประชุมครูก่อนการปิดภาคเรียนที่1/2557

         เมื่อเวลา 09.00 น.พระประสิทธิศีลคุณ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ประธาน ในการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยย้ำเรื่องการปฎิบัติหน้าที่ของครูนายสม เกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้อ่านวาระการประชุมครั้งที่ แล้วเพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมและแจ้งเรื่องงานเปิดอาคาร"ประ สิทธิศีลคุณ"ผู้ที่มาเป็นประธานในการเปิดอาคาร"ประสิทธิศีลคุณ"ได้แก่ ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  เลขาธิการ เลขา สช.
ที่มา..นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา)วัดโคกพลู)

สรุปงานเทศน์มหาชาติของวัดโคกพลู วันที่ 22-23 กันยายน 2557

          วันที่ 22-23 กันยายน 2557 คณะศรัทธาวัดโคกพลูได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติกัณฑ์เรื่อง "พระเวสสันดรชาดก"ซึ่ง ทางคณะกรรมการวัดโคกพลูได้ประชาสัมพันธ์ไปยังพุทธศาสนิกชนผ่านการกระจาย เสียงและแจกซองบอกบุญตามประเพณีปฎิบัติอีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ไปทางทางเว็บไซต์  บรรยากาศของงานเป็นไปโดยจำลองเอาสถานที่บนศาลานั้นตกแต่งให้มีบรรยากาศ คล้ายอยู่ในบริเวณป่า ตามท้องเรื่องเวสสันดรชาดก โดยนำเอา ต้นกล้วย ต้นอ้อย และกิ่งไม้มาผูกตามเสา และบริเวณรอบ ๆ ธรรมาสน์ ประดับธงทิว และ ราวัติ ฉัตร ตามสมควร ตั้งขันสาครใหญ่ หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรก็ได้ใส่น้ำสะอาดเต็ม สำหรับปักเทียนบูชาประจำกัณฑ์ ในระหว่างที่พระเทศน์ น้ำในภาชนะที่ตั้งนี้เสร็จพิธีแล้ว ถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญ ภาชนะใส่น้ำนี้ตั้งหน้าธรรมาสน์ กลางบริเวณพิธี  การ เทศน์มหาชาตินั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรอันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้า
          ในการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะทำงานหลายๆฝ่าย ซี่งทุกคนมีความตั้งใจที่สืบสานประเพณีให้ยั่งยืน คณะครูโรงเรียนพลูหลวงวิทยาก็ได้มีส่วนร่วมสืบทอดพุทธศาสนาในครั้งนี้โดยการ นำนักเรียนแต่ละระดับชั้นที่รับผิดชอบเข้าฟังเทศน์ตามเวลาที่จัดไว้จึงทำให้ บริเวณงานแบ่งเป็นสองช่วง  กลางวันก็จะเป็นเวลาของนักเรียนส่วนภาคกลางคืนก็จะเป็นของบรรดาญาติธรรมที่ เสร็จภาระกิจการงานประจำก็จะมาฟังเทศน์กันอย่างเนืองแน่นจนครบทั้ง13กัณฑ์ ซึ่งกัณฑ์สุดท้ายไปจบที่เวลา ประมาณเที่ยงคืนพอดีทำให้การเทศน์มหาชาติเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
ที่มา..ไวยาวัจกรวัดโคกพลู/ภาพนายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่/นายฤทธิ์ ช่วยประสม/นายวิทยา งามมาศ/พระสงฆ์วัดโคกพลู

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/1 ชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัณญะตามโครงการ คสช.

       
          19กันยายน2557 นักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)โดยการนำของครูสุจินตา แก้วเมืองครูสอนภาษาไทย ที่ ได้นำคณะนักเรียนทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าตำแหน่ง ชนะเลิศการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัณญะ ณค่ายวชิรปราการ จังหวัดทหารบกตาก เมื่อเวลา 08.30 น. พ.อ.ณรัช สิงห์ประภากร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ หลังจากรับฟังรายงานการจัดการแข่งขัน พ.อ.ณรัช สิงห์ประภากร รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตากได้ กล่าวถึงจุดประสงต์ของการแข่งขันสวดมนต์ฯที่ คสช.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา จึงได้จัดการแข่งขันสวดมนต์ฯขึ้นทั่วประเทศ  นักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้ใช้ความสามารถทางด้านภาษาไทยและ ใช้ท่วงทำนองการสวดมนต์หมู่แบบสรภัณญะนำความภาคภูมิใจกับมาสู่โรงเรียนอีก ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของพระประสิทธิศีลคุณ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการที่ท่านมีความประสงคที่จะให้นักเรียนได้สืบทอดพระ พุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดให้สมกับที่เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มา..นางสุจินตา แก้วเมือง ครูผู้ควบคุมนักเรียน   ภาพ..นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่/นายฤทธิ์ ช่วยประสม

สารสันติภาพวันสันติภาพโลก วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557

         นายสมเกียรติ มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ได้อ่านสารสันติภาพซึ่งตรงกับวันที่ 19 กันยายนของทุกปี โดยมีใจความมุ่งหมายให้เกิดความสงบสุขขึ้นในกลุ่มชนที่มีความขัดแย้งกันทาง ความคิด และหลังจากนั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4/3 ได้ขับร้องสันติภาพโลกและเพลงวันพรุ่งนี้ซึ่งทำให้นักเรียนและคณะครูเกิด ความรู้สึกที่ดีขึ้นในบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในสังคม
ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่/ภาพ..นายฤทธิ์ ช่วยประสม และนายวิทยา งามมาศ

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมโครงการ Dare 18 กันยายน 2557

          18กันยายน2557 พระประสิทธิศึลคุณ ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรแดร์(Dare)  รตท.ณัฎฐชัย เขียวจันทณ์ รองสว.กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตากได้ จัดการอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ตามโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในนักเรียนของประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบ ปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนเป็นเวลา 13 สัปดาห์ ต่อ1 ชั่วโมง ต่อ1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนผ่านการอบรม แบ่งเป็นสามเณร 11 รูป เป็นนักเรียนปกติ 108 คน รวมทั้งสิ้น119 คน/รูป โดยรตท.ณัฎ ฐชัย เขียวจันทณ์ รองสว.กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมและสรุปผลการอบรมที่ผ่านมา  หลังจากนั้น พ.ต.อ.พิทักษ์ เชียงทอง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดตากเป็นผู้ขอบคุณและกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้
ที่มา....นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่/ภาพนายฤทธิ์ ช่วยประสม/ข้อมูล รตท.ณัฎฐชัย เขียวจันทณ์ รองสว.กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดตาก

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที1/2557 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

        วันที่ 9 กันยายน 2557 พระประสิทธิศีลคุณ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 มีรายนามคณะกรรมการดังนี้พระประสิทธิศีลคุณ,นายกำจัด ศุกร์ดี,นายชาญศักดิ์ ทองดี,นางสุวรรณา เดชภิรัตนมงคล,นายอารักษ์ อนุชปรีดา,นางวันเพ็ญ วัฒน์ศรี,นายกฤษณะ จันทร์อินทร์,นายจรัญ ตาเต็บ,นายสรัญ ฝึกฝน,นายสมเกียรติ มั่นเมือง นางพาสนา บัวทอง,นายอภิญญา เอี่ยมสะอาด,นายสมจิต ปั้นรูป,นายชวลิต หนูวงษ์,นายวิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดีและนางสาวชนิดา ช่วยประสมผู้จดบันทึกการประชุม  พระประสิทธิศีลคุณได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไตร และเปิดประชุมเวลาประมาณ09.30น. หลังจากนั้นเป็นการดำเนินประุชมในวาระต่างๆตามลำดับ
ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

ตักบาตรน้ำผึ้งที่วัดโคกพลู 8 กันยายน 2557

 •           วันนี้ 8 กันยายน 2557ญาติ ธรรมได้มาตักบาตรทำบุญกันที่วัดโคกพลู  มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากการตักบาตรปกติในวันนี้ก็คือการตักบาตรน้ำ ผึ้ง  ซึ่งก็ได้เกริ่นไว้ตั้งแต่วันพระที่ผ่านมา  กิจกรรมวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยพระสงฆ์ขึ้นศาลาและมัคทายกน้อยก็ได้ทำหน้าที่ใน การอารธนาศีล ต่อจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์  และญาติธรรมได้ตักบาตรน้ำผึ้ง  พระประสิทธิศีลคุณเจ้าอาวาสวัดโคกพลู รองเจ้าคณะจังหวัดตาก ได้แสดง"สัมโมทนียกถาแปลว่า ถ้อยคำอันเป็นที่บันเทิงใจ, คำพูดที่ทำให้ประทับใจ เรียกว่า อนุโมทนากถา ก็ได้ เกี่ยวเนื่องจากการตักบาตรน้ำผึ้งในครั้งนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ว่าการตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีการถวายน้ำผึ้งแก่ภิกษุและสามเณร ของชาวรามัญให้ภิกษุสามเณรรับน้ำผึ้งและน้ำอ้อยมาบริโภคเป็นยา
                และได้ฝากข้อคิดถึงการอยู่ร่วมกันได้แก่ วัด,บ้านและชุมชน ว่าต้องร่วมกันให้ได้มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกลูกัน และฝากถึงเรื่องการปลูกพืชสมุนไพรซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์และขอให้คณะครูฝ่าย จริยะฯได้ฝึกฝนนักเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมจารีตประเพณีเพื่อจะได้ทำให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยะธรรมที่ดีงาม
                หลังจากจาก "พระประสิทธิศีลคุณเจ้าอาวาสวัดโคกพลู รองเจ้าคณะจังหวัดตาก" ได้แสดง"สัมทนียกถา"เสร็จแล้วจึงให้พรแก่ญาติโยมเป็นเสร็จพิธีการตักบาตรอาหารและตักบาตรน้ำผึ้งในวันนี้
  ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ประกาศ..ผลการตัดสินการตั้งชื่ออาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

ได้ชื่ออาคารอาคารหลังใหม่ว่า "อาคารประสิทธิศีลคุณ
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. เด็กหญิงรุ่งนภา คำสุข               นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
 2. เด็กหญิงวันสงกรานต์ เหมืองสาม    นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
 3. เด็กหญิงวรัญญา บุญเม่น            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/3
 4. เด็กหญิงณัฐณิชา ทะสังขาร          นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/3

 วันพระในเดือนตุลาคม2557   

วันพุธที่          1 ตุลาคม 2557      เป็นวันขึ้น   8 ค่ำ เดือน 11
วันพุธที่          8 ตุลาคม 2557      เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันออกพรรษา
วันพฤหัสบดีที่  16 ตุลาคม 2557      เป็นวันแรม  8 ค่ำ เดือน 11
วันพุธที่         22 ตุลาคม 2557     เป็นวันแรม14 ค่ำ เดือน 11
วันพฤหัสบดีที่   30 ตุลาคม 2557     เป็นวันขึ้น  8 ค่ำ เดือน 12