พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

บริษัทโอวัลตินมาแจกเครื่องดื่มฟรี

บริษัทโอวัลตินมาแจกเครื่องดื่มฟรี

          วันที่ 9 กันยายน 2557 พระประสิทธิศีลคุณ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 มีรายนามคณะกรรมการดังนี้พระประสิทธิศีลคุณ,นายกำจัด ศุกร์ดี,นายชาญศักดิ์ ทองดี,นางสุวรรณา เดชภิรัตนมงคล,นายอารักษ์ อนุชปรีดา,นางวันเพ็ญ วัฒน์ศรี,นายกฤษณะ จันทร์อินทร์,นายจรัญ ตาเต็บ,นายสรัญ ฝึกฝน,นายสมเกียรติ มั่นเมือง นางพาสนา บัวทอง,นายอภิญญา เอี่ยมสะอาด,นายสมจิต ปั้นรูป,นายชวลิต หนูวงษ์,นายวิสุทธิพงษ์ ยอดเสาดีและนางสาวชนิดา ช่วยประสมผู้จดบันทึกการประชุม  พระประสิทธิศีลคุณได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนไตร และเปิดประชุมเวลาประมาณ09.30น. หลังจากนั้นเป็นการดำเนินประุชมในวาระต่างๆตามลำดับ
ที่มา...นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)