พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

October 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

วันพระ1กย57

1กย57นายกเทศมนตรีเมืองตากทำบุญ

วันที่1กันยายน2557เป็นวันพระ
นายอานันทชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตากได้มาร่วมทำบาตรตักบาตรกับชาวบ้าน
ญาติธรรมที่วัดโคกพลูโดยเดินทางมาถึงวัดเวลาประมาณ 07.00น.โดยนำคณะสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองตากจำนวนหนึ่งมาร่วมฟังเทศน์ด้วย พระประสิทธิศีลคุณเจ้าอาวาสวัดโคกพลู รองเจ้าคณะจังหวัดตาก
ได้เทศนาธรรมแก่ญาติธรรมและนายอานันทชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตากได้กล่าวกับนักเรียนโรงเรียน
พลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ถึงเรื่องทั่วไปและกล่าวสภาพการเล่าเรียนในสมัยโบราณว่ามีสภาพยากลำบากเพียงใด
หลังจากนั้นนายอานันทชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองตากได้กราบลาพระสงฆ์และเดินทางกลับเวลาประมาณ08.30.
ที่มา..นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่