พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

แสดงมุทิตาจิต


27 สิงหาคม 2557พระประสิทธิศีลคุณ

           พระประสิทธิศีลคุณ และคณะอันประกอบด้วยพระปลัดสมัยพร รองฯจรัญ ตาเต็บ และนายฤทธิ์ ช่วยประสม  ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนฯได้เข้าพบนายพิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเพื่อแสดงมุทิตาเนื่องในวาระครบอายุเกษียณในเดือนกันยายน 2557นี้ คณะพระสงฆ์และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)จึงได้แสดงมุทิตาจิตต่อนายพิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลด้วยเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและยังได้ให้ความช่่วยเหลือทั้งหน่วยงานทั่วไปและชุมชนอย่างเสมอมา และโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ก็ได้รับความอนุเคราะห์ซึ่งได้ก่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)อย่างมากมาย  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)จึงขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ที่มา....นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่ เจ้าหน้าที่ไอทีโรงเรียนพลูหลวงวิทยา