โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ปีการศึกษา 2560.

 

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)  ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-541443

 


ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่..https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์พลูหลวงวิทยา-วัดโคกพลู-


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิต์ที่๒๒ตุลาคม๒๕๖๐

เพื่อสร้างกุฏิรับรองพระอาคันตุกะ

ณ วัดโคกพลู


วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30น.พระประสิทธิศีลคุณ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฯ ประธานการจัดงานทล์คโชว์ของพันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในวันที่
22 กันยายน 2560 โดยนำรายละเอียดของการจัดงานและรายการแสดงต่างๆอาทิเช่นการแสดงเชิดหุ่นกระบอก/ระบำสุโขทัย/ระบำฟ้าหยาด/แดนเซอร์ประกอบเพลงมาลัยน้ำใจ
ติดต่อสอบถามซื้อบัตรได้ที่ 055-541443และ 061-2758194 
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่......ภาพ/เรื่องวันที่5สิงหาคม2560พระประสิทธิศีลคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก/เจ้าอาวาสวัดโคกพลู/คณะสงฆ์วัดโคกพลู/คณะศรัทธาวัดโคกพลูและคณะครู/นักเรียนโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)พนักงานขับรถฯ ได้เดินทางนำสิ่งของจำเป็นไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดโดยมีนายกองค์การบริหารตำบลแม่ตื่นและชาวบ้านมาให้การต้อนรับและเป็นผู้จัดสรรมอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่.....ภาพ/เรื่องนายณัฐภัทร์ ซาบุตร....ภาพ


ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่..https://www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์พลูหลวงวิทยา-วัดโคกพลู-

 
วันที่4สิงหาคม2560 พระมหากฤตชญา สุภาจาโร ป.ธ.๙ ศษ.ม.รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและบริหารทั่วไปและครูบุญรอด ชุมภูผู้ช่วยรองฯ/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2และ5/2-3 ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุข เทศบาลเมืองตากช่วยกันคัดแยกขยะด้านหลังวัดโคกพลู
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง
พ.ต.อ.ศิระ อาชวสุนทรากุล
ผกก.สภ.ศรีสำโรง 
 ร่วมบริจาคของวัดโคกพลู

วันที่25กรกฎาคม2560พระประสิทธิศีลคุณรองเจ้าคณะจังหวัดตากและเจ้าอาวาสวัดโคกพลูได้รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับพระธรรมจาริก ในถิ่นทุรกันดาร ณ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จากคณะข้าราชการตำรวจนำมามอบโดยท่าน พ.ต.อ.ศิระ อาชวสุนทรากุล สภ.ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่.....ภาพ/เรื่องประชาสัมพันธ์วัดโคกพลู

วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/บรรพชาสามเณร/ศีลจาริณี112รูป
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้มีกิจกรรมการแสดงละครขุนช้างขุนแผน/การเดินแบบรีไซเคิล/การแสดง4ภาคของ ม.6/1

นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่....ภาพ/เรื่อง

https://www.facebook.com/pg/

ประชาสัมพันธ์พลูหลวงวิทยา-วัดโคกพลู-

ไหว้ครูประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2560 พระประสิทธิศีลคุณผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีไหว้ครูประกอบด้วยการแสดงและกิจกรรมต่างๆที่ครบถ้วนสมบูรณ์
นายบุญรอด ชุมภู....ภาพ/นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่...เรื่อง  


โครงการสานสายใยหัวใจคุณธรรม

จัดโดยฝ่ายจริยธรรม

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารี

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัโคกพลู)คะแนนเป็นที่1 ในเขต1รอชิงกับเขต2

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน2560พระประสิทธิศีลคุณ

ให้การต้อนรับนายสมชาย มะลิลา

ศึกษาธิการจังหวัดตากคนใหม่


คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ปี2560

นายกิตติกร ยอดยิ่ง

ตำแหน่งประธานนักเรียน


การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560

โดมตันติสุนทร

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)พระมหากฤตชญาสุภาจาโร ป.ธ.๙ ศษ.ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและบริหารทั่วไป


พระมหาสุทัศน์ ป.ธ.๓ พธ.บ. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 

วันที่15 พฤษภาคม 2560 พระประสิทธิศีลคุณ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู) ทำพิธีมอบตราตั้งให้พระอาจารย์กฤตชญา สุภาจาโร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารบุคคลทั่วไป นายอภิญญา เอี่ยมสะอาด ทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการฯ และนางพาสนา บัวทอง เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน(ฝ่ายปกครองเดิม)และดำเนินการประชุมประจำประจำเดือนพฤษภาคม2560
นายเมธาสิทธิ์ แก้วอยู่......ภาพ/เรื่อง


พระกฤตชญา สุภาจาโร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลทั่วไป


นายอภิญญา เอี่ยมสะอาด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)


 

นางพาสนา บัวทอง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน


 

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

จัดการแข่งขัน4รายการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของวันวิสาขบูชา

และเวียนเทียนรอบอุโบสถในภาคค่ำ

อัพเดทเวลา04.30น.   
 


วันวิสาขบูชา

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและการประกวดแข่งขัน 4 ประเภทได้แก่

1.การตอบปัญหาธรรมมะ

2.การอาราธนาศีลอาราธนาธรรม

3.การแข่งขันร้องเพลงวันวิสาขบูชาและเพลงลูกทุ่ง

4.การสวดมนต์สรภัญญะ

                 วันวิสาขบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน


 

ประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560


การอบรมผู้บริหาร/ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดตาก

วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21

ณ โรงแรมราชาบุรี

อ.เมือง จ.ตาก
สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนื่องในวาระวันสงกรานต์ 2560

ณ วัดโคกพลู อ.เมือง จ.ตาก


พระมหาสุทัศน์ อุชุจาโร รับใบตราตั้งรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 


พิธีปัจฉิมนิเทศและการมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้น ป.6/ม.3และม.6


รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ
จังหวัดลพบุรี
 
่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2559
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว"ลานสาง" พระประสิทธิศีลคุณ 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

 

นาฬิกาประจำโรงเรียนพลูหลวงวิทยา

ปฎิทิน/calender

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ปฎิทินกิจกรรมล่าสุด

No events

เข้าสู่ระบบ

พยากรณ์อากาศ

ข่าวสารวันนี้

เพลงโรงเรียนพลูหลวงวิทยา(วัดโคกพลู)

พลูหลวงฯนำเที่ยว

ยอดผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียน

0000027
ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
ผู้เข้าชมเดือนตุลาคม
ผู้เข้าชมทั้งหมด
27
27
27
27

Your IP: 35.175.182.106
Server Time: 2018-12-12 04:05:33

ภาพกิจกรรม

 • สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
  สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
 • สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
  สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
 • สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
  สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
 • สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
  สรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ปี 2560
 • อบรมPbl
  อบรมPbl
 • อบรมPbl
  อบรมPbl
 • อบรมPbl
  อบรมPbl
 • อบรมPbl
  อบรมPbl
 • อบรมPbl
  อบรมPbl
 • อบรมPbl
  อบรมPbl

วีดิโอ:VDO น่าสนใจ

 

 

 

 
 

    

                   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 453/2558 ของขวัญปีใหม่ 2559 ที่ ศธ.มอบให้ประชาชน ศึกษาธิการ - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้รับทราบโครงการของขวัญปีใหม่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมมอบให้แก่ประชาชนในปี 2559 จำนวน 10 โครงการ   Credit ภาพและเนื้อหาข่าวจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ที่จะมอบให้แก่ประชาชนในปี 2559 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

1) โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน  โดยมุ่งหวังให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ ในส่วนของนักเรียนได้เรียนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสรรอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลังพัฒนาครู ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยี จัดอบรมครูให้วันหยุด และประเมินครูตามสภาพจริง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ

2) โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการฝึกทักษะ 4 H (Head-Heart-Hands-Health) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ

3) นักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100  ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักพัฒนาการทางสมอง (Brain-based Learning : BBL) ด้วยระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) หรือการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ

4) โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี   สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

5) โครงการยกระดับมาตรฐานการดูแลเด็กปฐมวัย   โดยจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการดูแลเด็กปฐมวัย โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

6) โครงการ Fix it Center อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  เป็นโครงการที่นักศึกษาอาชีวศึกษาให้บริการประชาชน ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

7) โครงการวิทยาลัยชุมชนสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข   เป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การดูแลสุขภาพ คหกรรมศาสตร์และงานฝีมือ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในวิทยาลัยชุมชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

8) โครงการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ในโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ   มีการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และผู้สูงอายุ ในศูนย์ฝึกอาชีพของโรงเรียนนอกระบบ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ

9) โครงการของขวัญปีใหม่จากใจ กศน. “สนุกวิทย์ Kids Learn เพลินดวงดาว”  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ทั้งนิทรรศการ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ

10) โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ”  โดยจัดฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนที่ว่างงาน หรือมีอาชีพอยู่แล้วต้องการต่อยอดอาชีพเดิมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ที่มา...ขอบคุณ http://www.kruwandee.com/news-id30161.html